Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Τα βασικά σημεία στο προσχέδιο του νέου αθλητικού νόμου - Λήγει σήμερα η διαβούλευση

Δείτε συμπυκνωμένα τι προβλέπεται στο προσχέδιο του νέου αθλητικού νόμου, του οποίου η διαβούλευση λήγει αύριο. Τα περισσότερα σωματεία δεν έχουν γνώση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι σε βάρος τους:

Το προσχέδιο του νέου αθλητικού νόμου δόθηκε στη δημοσιότητα με νέα στοιχεία που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση για την λειτουργία των αθλητικών σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών.

Για τα αθλητικά σωματεία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αυστηροποιούν υπέρμετρα τα κωλύματα για συμμετοχή ως απλό μέλος σε αθλητικό σωματείο, περιορίζεται ο συνολικός χρόνος θητείας κάθε μέλους σε θέση διοικητικού συμβουλίου αθλητικού σωματείου, Ένωσης, Ομοσπονδίας, απαγορεύεται η λειτουργία τμήματος ή κλάδου άθλησης αν δεν έχει προσληφθεί προπονητής, οι μεταγραφές αθλητών καθίστανται ελεύθερες με επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης κατάρτισης σύμφωνα με κανονισμούς.

Ο νέος νόμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει θέματα διαχρονικά των σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών όπως π.χ η μακροχρόνια θητεία των ίδιων προσώπων σε ενώσεις ή ομοσπονδίες εξομοιώνοντας με αυτή των σωματείων, τις μεταγραφές των αθλητών, είτε τις συγχωνεύσεις που από Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες συγχωνεύονται με άλλα σωματεία για να διατηρήσουν την επωνυμία και να μη πληρώσουν τα χρέη τους, ειτε οικονομικά θέματα καθώς ερασιτεχνικά σωματεία στο παρελθόν έκαναν εκτεταμένες παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Στο άρθρο 27 περιγράφονται τα κωλύματα για να είναι κάποιος προπονητής, εκπαιδευτής, διαιτητής, βοηθητικό όργανο, κριτής, μέλος αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση όποιου καταδικάστηκε αμετάκλητα για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο σε φυλάκιση πάνω από 6 μήνες. Έτσι τίθεται αδικαιολόγητος περιορισμός του δικαιώματος συμμετοχής σε σωματεία και άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για άσχετα αδικήματα να μη μπορούν να είναι μέλη σε αθλητικά σωματεία (π.χ απειλή, εξύβριση, ακάλυπτη επιταγή, μη καταβολή εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, μη καταβολή ληξιπρόθεσμων στο Ελληνικό Δημόσιο και δεκάδες άλλα). 

Στο άρθρο 28 υπάρχει η πρόβλεψη για την ειδική αθλητική αναγνώριση που πρέπει να διαθέτει ένα σωματείο και η χορήγηση ειδικού σήματος αθλητικού φορέα (ΕΣΛΑΦ) το οποίο πρέπει να αναρτάται στους χώρους που χρησιμοποιεί το σωματείο και πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια έναντι τιμήματος. Η μη ύπαρξη ειδικής αθλητικής αναγνώρισης δεν επιτρέπει στο σωματείο στην συμμετοχή των αθλητικών δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας ούτε και να ψηφίζει στις γενικές συνελεύσεις.

Στο άρθρο 22 η προτεινομένη ρύθμιση απαγορεύει τη λειτουργία τμήματος ή κλάδου άθλησης αν δεν έχει προσληφθεί για το τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής. Συνεπώς η πρόσληψη επαγγελματία προπονητή θα είναι προαπαιτούμενο για τη λειτουργία ενός τμήματος με όλα τα επακόλουθα που έχει : ασφάλιση, φορολογική επιβάρυνση για τους προπονητές κλπ. Θα ήταν λειτουργικό για τα σωματεία η καθιέρωση του εργόσημου για τους προπονητές που απασχολούν οπότε η διαδικασία θα ήταν περισσότερο προσιτή και εύκολη για τα σωματεία.

Στο άρθρο 33 προτείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων προτείνεται τετραετής και οι εκλεγόμενοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ του σωματείου έχουν δικαίωμα ανανέωσης μιας θητείας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Με τη διάταξη αυτή δεν υπάρχει περιθώριο για θητεία πάνω από 8 έτη και συνεπώς πλήττονται άμεσα τα αθλητικά σωματεία που στερούνται την πληθώρα ατόμων για να συμπληρώσουν τις θέσεις των δ.σ.

Στο άρθρο 36 προτείνεται η συγχώνευση αθλητικών σωματείων της ίδιας περιφερειακής ενότητας που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης και ανήκουν στην ίδια αγωνιστική κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει αγωνιστικό όφελος για κανένα από τα σωματεία που συγχωνεύονται. Επίσης προτείνεται:

α) η συγχώνευση αθλητικού σωματείου με τμήμα άλλου αθλητικού σωματείου, με απόσχιση και απορρόφηση του τμήματος από το αθλητικό σωματείο,

β) η δημιουργία νέου αθλητικού σωματείου με την απόσχιση τμήματος σωματείου,

γ) η συγχώνευση αθλητικών σωματείων με απορρόφηση ενός αθλητικού σωματείου από άλλο.

Η διατύπωση αυτή ουσιαστικά περιορίζει τη δυνατότητα των συγχωνεύσεων μεταξύ σωματείων διαφορετικών αγωνιστικών κατηγοριών (ανώτερης – κατώτερης) και δεν δικαιολογείται από σοβαρούς λόγους. Αντίθετα η συγχώνευση σωματείων θα έπρεπε να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται.

Με το άρθρο 10 προτείνεται η καθιέρωση της μεταγραφής ελεύθερα για κάθε ερασιτέχνη αθλητή με την επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης κατάρτισης σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας. Επιτρέπεται ο δανεισμός ερασιτεχνών αθλητών αλλά κάθε ομάδα θα μπορεί να δανείσει μέχρι 2 αθλητές κάθε αγωνιστική περίοδο. Η αποζημίωση κατάρτισης είναι ένα ποσό που θα καταβάλλεται στο ερασιτεχνικό σωματείο από την αθλητική ανώνυμη εταιρία που θα αποκτά τον αθλητή με επαγγελματικό συμβόλαιο και θα καθορίζεται ανάλογα με την ηλικία αναγνωρίζοντας έτσι τη συνεισφορά των ερασιτεχνικών σωματείων στη διάδοση του αθλήματος. 
Πηγή: tsiotras.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου