Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Επένδυση 10,5 εκ. ευρώ για παραγωγή ενέργειας μέσω κοπριάς στον Πεντάλοφο και στο Παρθένι Θεσσαλονίκης

Οι μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν στον Πεντάλοφο και στο Παρθένι Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας πάνω από 200 νέες θέσεις εργασίας, προσωρινές και μόνιμες. Το βιοαέριο θα προέρχεται από κοπριές και υπολείμματα καλλιεργειών.

Οι συμβάσεις χρηματοδότησης, ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, υπογράφηκαν μεταξύ του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, του JESSICA (το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα Πειραιώς) και των φορέων επένδυσης «Βορειοελλαδική Αειφορία ΑΒΕΕ» και «Δέλτα Αξιού Ενεργειακή ΑΕ». Τα δύο έργα αφορούν την κατασκευή και λειτουργία δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, που παράγεται από υποπροϊόντα πρωτογενούς τομέα. Το κόστος των έργων ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ 2007-2013, JESSICA.

ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ Πιο συγκεκριμένα, τα δύο έργα είναι τα εξής:

Κατασκευή και λειτουργία από τη «Βορειοελλαδική Αειφορία ΑΒΕΕ» μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας, ισχύος 0,999 MWe, στη θέση «Αριδίνα» της δημοτικής ενότητας Πενταλόφου, του δήμου Ωραιοκάστρου. Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα τροφοδοτείται με πρώτες ύλες προερχόμενες κυρίως από απόβλητα (κοπριές) βουστασίων και δευτερευόντως πτηνοτροφείων. Το παραγόμενο μείγμα από τη διαδικασία της χώνευσης θα διατίθεται σε καλλιεργητές της περιοχής ως λίπασμα, ενώ το υγρό κλάσμα θα χρησιμοποιείται για αρδευτικούς και λοιπούς αντίστοιχους σκοπούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.405.704 ευρώ, εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στα 3.770.000 ευρώ (τα 2,6 εκατ. ευρώ από το JESSICA).

Κατασκευή και λειτουργία από τη «Δέλτα Αξιού Ενεργειακή ΑΕ» (θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή) μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 1 MWe, στη θέση «Άδενδρου» του δημοτικού διαμερίσματος Παρθενίου, του δήμου Χαλκηδόνος. Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα τροφοδοτείται με πρώτες ύλες που προέρχονται κυρίως από απόβλητα (κοπριές) βουστασίων και δευτερευόντως καλλιεργειών (ενσίρωμα καλαμποκιού). Το παραγόμενο μείγμα από τη διαδικασία της χώνευσης θα διατίθεται σε καλλιεργητές της περιοχής ως λίπασμα, ενώ το υγρό κλάσμα θα χρησιμοποιείται για αρδευτικούς και λοιπούς αντίστοιχους σκοπούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.928.708 ευρω, εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στα 5.272.500 ευρώ (τα 3,6 εκατ. ευρώ από το JESSICA).

Η λειτουργία των μονάδων θα απαλλάξει τις δύο περιοχές από το πρόβλημα διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων που αποβάλλονται σήμερα ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον και που προκύπτουν από τη λειτουργία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, τυροκομείων κτλ. Η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων οργανικών λιπασμάτων από τη μονάδα, που θα διατίθενται προς χρήση στους τοπικούς καλλιεργητές, θα υποκαταστήσει σε ποσοστό άνω του 50% τα χημικά λιπάσματα, η εκτεταμένη χρήση των οποίων προκαλεί σωρεία περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως υπερνίτρωση, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα κτλ.

Σε δηλώσεις του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χριστόδουλος Αντωνιάδης στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στη σημασία των έργων αυτού του μεγέθους και τον χαρακτήρα για τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για την αύξηση της απασχόλησης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate Γιώργος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία αυτών των έργων για τις περιοχές, καθώς οι θετικές επιπτώσεις τους είναι πολλαπλές, ενώ υπογράμμισε τόσο την ευαισθησία όσο και την τεχνογνωσία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των εταιρειών κατασκευής των έργων στις παρεμβάσεις τους ευχαρίστησαν το υπουργείο και την τράπεζα για τη στήριξη που παρέχουν σε έργα αυτού του χαρακτήρα κι έδωσαν έμφαση στην απορρύπανση που επιτυγχάνεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους. 
Πηγή: makthes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου