Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Διαγωνισμός δημοσιογραφίας «Youth4Regions» για νέους από 18 έως 30 ετών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαγωνισμό για νέους από 18 έως 30 ετών που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία και τους καλεί να υποβάλουν ένα άρθρο ή ένα ολιγόλεπτο βίντεο σχετικά με ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση από καθιερωμένους δημοσιογράφους από τη χώρα τους, καθώς και να συνεργαστούν με διάσημους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων της ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Υποβολή αιτήσεων έως 13 Ιουλίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου