Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Φιλόδημος Ι: Δείτε τα έργα του Δήμου Χαλκηδόνος που μεταφέρονται στο «Αντώνης Τρίτσης»

Με την υπ΄ αριθμ. 829/18.6.2020 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών «εγκρίνεται η μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος I στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 €, υπό την προϋπόθεση ότι συναινούν οι Δικαιούχοι των εν λόγω έργων».

Η απόφαση έχει ήδη σταλεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) και στους Δήμους και φορείς τους, που είναι δικαιούχοι των έργων προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες για τη μεταφορά τους.

Ο  συνολικός προϋπολογισμός των  έργων για το Δήμο Χαλκηδόνος που μεταφέρονται από το «Φιλόδημος Ι» στο «Αντώνης Τρίτσης»  είναι 9297256,24 Ευρώ. 

Δείτε τα έργα που αντιστοιχήσουν στον Δήμο Χαλκηδόνος, με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου