Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Του Γεώργιου Ι. Γιαννάκη: Πρόσληψη Δημοσιογράφου στο Δήμο Χαλκηδόνος ή όχι;

Του Γεώργιου Ι. Γιαννάκη 
 Οικονομολόγου – Λογιστή

▪️ Εισήγηση Διοίκησης: Στην, με ΑΔΑ: 683ΥΩΗ2-ΩΩΡ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και στην 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, στις 13-05-2020, η Διοίκηση εισηγείται, μέσω της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2020, την πρόσληψη Δημοσιογράφου, ως Ειδικού Συμβούλου του Δήμου.

▪️ Εισήγηση Αντιπολίτευσης: Αντί πρόσληψης Δημοσιογράφου να αναπτυχθεί ή να αγοραστεί πληροφοριακό σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών αλλά και πλατφόρμα επικοινωνίας με τους Δημότες, μέσω εφαρμογής σε διαδίκτυο και κινητές συσκευές.

❗️Η προσωπική μου άποψη είναι:

➖ Δημοσιογράφος ΔΕΝ πρέπει να προσληφθεί γιατί με την, από 18-11-2019 και με ΑΔΑ: ΨΛΞ3ΩΗ2-Ι10, πρόσληψη Ειδικής Συμβούλου από τη Διοίκηση, με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, τα εξής: την καθημερινή επικοινωνία με τα τοπικά έντυπα, καθώς και τα έντυπα πανελλαδικής κυκλοφορίας και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα την καθημερινή επικοινωνία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η θέση του δημοσιογράφου, τυπικά, καλύπτεται. Τώρα, αν η συγκεκριμένη Ειδική Σύμβουλος ανταποκρίνεται θετικά στα συγκεκριμένα καθήκοντα ή όχι, είναι άλλη συζήτηση.

➖ Η πρόταση της αντιπολίτευσης για ανάπτυξη ή αγορά πληροφοριακού συστήματος έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και πλατφόρμας επικοινωνίας με τους Δημότες, μέσω εφαρμογής σε διαδίκτυο και κινητές συσκευές είναι θετική, αλλά δεν θα έπρεπε να μπει σε τέτοιου είδους ανόμοια σύγκριση.

Με λίγα λόγια:

ΟΧΙ στη πρόσληψη Δημοσιογράφου, γιατί, τυπικά, υπάρχει ήδη.

ΝΑΙ στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών του Δήμου, επ’ ωφελεία των Δημοτών.

Χωρίς συγκρίσεις μεταξύ των δύο όμως.
———————— 
* Η κριτική μου είναι υπεράνω προσώπων.
** Ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να επιλέξει άτομα της εμπιστοσύνης του.

Προσωπικά, κρίνω τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα συγκεκριμένων κινήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου