Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Ενημέρωση του Δήμου Χαλκηδόνος για τα Δημοτικά Τέλη των ακίνητων που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Χαλκηδόνος λάβαμε  το παρακάτω Δελτίο τύπου.

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ενημερώνει τους πολίτες (κατ’εφαρμογή του άρθρου 222 του Ν.4555/2018) που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους και δεν έχουν καταθέσει την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο Χαλκηδόνος μέχρι σήμερα, όπως προσέλθουν μέχρι 19/01/2019 στο Δημαρχείο, στην έδρα του Δήμου στα Κουφάλια και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο Τ.Α.Π. του Τμήματος Ταμείου, Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου,
για να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη μη ηλεκτροδότηση και τη μη χρήση του ακινήτου τους, προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου (Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Τέλος, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-chalkidonos.gr) υπάρχει σχετικό εικονίδιο (χρώματος πράσινου) με την ένδειξη ‘Τέλος Ακίνητης Περιουσίας’, όπου υπάρχει καταχωρημένη η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν με την Υπεύθυνη Δήλωση. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
  • 2391 330 127 (Γραφείο Τ.Α.Π.)
  • 2391 330 171 (Ταμείο) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου