Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Αποτελέσματα εκλογών Σωματείου Εργαζομένων Αναπτυξιακών Εταιρειών Κεντρικής Μακεδονίας

Την 1η Φεβρουαρίου 2014 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Σωματείου Προσωπικού Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιριών Ο.Τ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, για την εκλογή νέων οργάνων Διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής). Η ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά, με την προσέλευση σε αυτήν της πλειοψηφίας των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εξελέγη από τα παρόντα μέλη της Γ.Σ., παρουσία της Ειρηνοδίκου κας Ε. Μαυρίδου.

Από την καταμέτρηση των ψήφων και τη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. που ακολούθησε στις 4 Φεβρουαρίου 2014, για τη συγκρότησή του σε σώμα, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα για τα νέα όργανα Διοίκησης του Σωματείου, η θητεία των οποίων είναι τριετής και αρχίζει από την 4η Φεβρουαρίου 2014.

Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Τολίδου Μίνα (υπάλληλος Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕ) – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Σαββίδου Όλγα (υπάλληλος Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ) – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Χατζηαντωνίου Δάφνη (υπάλληλος Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕ) - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. Εμμανουηλίδου Μαρία (υπάλληλος Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕ) – ΤΑΜΙΑΣ
5. Καραγιάννη Γεωργία (υπάλληλος Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ) – ΜΕΛΟΣ
Ελεγκτική Επιτροπή:

1. Ζιάνκας Γεώργιος (υπάλληλος Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕ)
2. Αραβίδης Ηλίας (υπάλληλος Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕ)
3. Καστρέτσιος Γεώργιος (υπάλληλος Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ)
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου