Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

Σας Παραθέτουμε τα βασικά σημεία από λόγο του Προέδρου της Ε.Π.Φ.Ν.Θ. στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης

Γιάννης Ορ. Ιωαννίδης
Πρόεδρος Έ.Π.Φ.Ν.Θ
Επιμέλεια: Κων/νος Στογιαννάρης

Σας Παραθέτουμε τα βασικά σημεία από λόγο του Προέδρου της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων του Ν. Θεσσαλονίκης  Ι. Ιωαννίδη στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης στις 22 Μαρτίου 2015 .

Αγαπητά μέλη της Ε.Π.Φ.Ν.Θ.

Σας ζητώ να αφουγκραστούμε το μέλλον της Ένωσης, κάνοντας μια αυστηρή αυτοκριτική βελτιώνοντας, αναδιοργανώνοντας και σφυρηλατώντας μια νέα πορεία της Ένωσης.

Ως Ένωση, έχουμε την υποχρέωση να δημιουργήσουμε ένα κίνημα με σκοπό την αναβάθμιση του Υπουργείου Πολιτισμού δίνοντας μια πολιτική πολιτισμού ισοδύναμη με την ιστορία μας.

Να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της Πολιτιστικής Βιομηχανίας βοηθώντας το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Να πιέσουμε την κεντρική εξουσία στην αναθεώρηση των χορηγιών έχοντας ως πρότυπο της χορηγίες των πολιτών, της χρυσής εποχής του Περικλεούς.

Στόχος, να συνενώσουμε όλα τα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια όργανα των φυλών με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός Πολιτιστικού Επιμελητηρίου, να θεσπιστεί ένα νομικό θεσμικό πλαίσιο για τα λαογραφικά Σωματεία με όρους και κανόνες έτσι ώστε να γίνει διαχωρισμός από άλλες μορφές ΝΠΔΔ διεκδικώντας πολιτιστικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την διαχείριση των χρημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού προς τα λαογραφικά σωματεία χωρίς να περνούν από την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αλλιώς θα παραμένουμε θύτες των διαφόρων ορέξεων κάθε πολιτικών που από της δεξαμενές μας αντλούν πολιτικά οφέλη.

Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι το πρωτόκολλο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, που δεν γίνονται κάτω από την αιγίδα του Υπουργείο Εσωτερικών, η πρωτοβάθμιες και η δευτεροβάθμιες οργανώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν το κύριο ρόλο. Πρέπει να τηρείτε το πρωτόκολλο ώστε σιγά - σιγά να γίνει συνείδηση βοηθώντας την αναβάθμιση του Υπουργείο Πολιτισμού βάζοντας στην θέση που το αρμόζει.

Να δημιουργήσουμε αντιπροσώπους στις περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι αδύνατον εννέα μέλη του Δ.Σ. να ανταποκριθούν στης ανάγκες ενός Νομού χρειάζονται άλλα 15 μέλη για να καλύψουν όλους τους Δήμους της Θεσσαλονίκης ώστε να απελευθερωθεί το Δ.Σ.

Ώστε να δοθεί ένας καινούργιος βηματισμός και μια νέα πολιτική Πολιτισμού.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγων περικοπών , προσπάθησαν να εκταμιεύσουν χρήματα και θύματα εύκολα είναι οι Πολιτιστικοί σύλλογοι. Χωρίς να τους αναγνωρίζετε το έργο τους, ούτε η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουν η να μάθουν μερικά πράγματα οι Δήμαρχοι.

Θέλουμε Δημάρχους συμπαραστάτες και όχι κομματικά φερέφωνα, Δημάρχους που δεν ξεπληρώνουν επιταγές προς την κεντρική εξουσία. Με την αφορμή αυτή ας τους ενθυμίσουμε:

Τη νέα Σύμβαση της Unesco (Παρίσι 2005), αναφέρει στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από το κράτος στο πλαίσιο των πολιτισμικών πολιτικών άρθρο 6, τα οποία εξειδικεύουν την κρατική παρέμβαση και διακρίνονται σε:

  1. ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και την προαγωγή της διαφορετικότητας της πολιτισμικής έκφρασης.
  2. Μέτρα που προσφέρουν ευκαιρίες σε εθνικές πολιτιστικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες.
  3. Μέτρα που προάγουν την εθνική ανεξάρτητη πολιτιστική βιομηχανία.
  4. Μέτρα που στόχο έχουν την εξασφάλιση δημόσιας χρηματοδοτικής στήριξης.
  5. Μέτρα που ενθαρρύνουν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως και δημοσίους και ιδιωτικούς οργανισμούς αλλά και καλλιτέχνες και αλλά πολιτιστικά επαγγέλματα να αναπτύξουν και να προωθήσουν την ελεύθερη ανταλλαγή και κυκλοφορία ιδεών, πολιτιστικής έκφρασης και δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου