Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Σήμερα Τετάρτη 27/02 και ώρα 7.00μ.μ Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος

Κουφάλια, 21/ 2 / 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                   Αρ.Πρωτ.: οίκοθεν 3487

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο Δ.Χαλκηδόνος κ. Μπίκο
2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Χαλκηδόνος
3. Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Δ. Χαλκηδόνος
(με την παράκληση να ενημερώσουν και τα μέλη των συμβουλίων τους)


ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7η /2013
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 27 / 2 / 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7μ.μ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση α) Επιτροπής παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 28 παρ.1,2 και άρθρο 56, β)Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών με το ΠΔ 28/80 και γ)Επιτροπής ανάθεσης των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη συντήρηση ή επισκευή των αυτοκινήτων-οχημάτων, σύμφωνα με Υπ.Πρ.Κυβ.3773/390/75(ΦΕΚ-349Β’)Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2013.

2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

3. Ορισμός μελών Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/86

4. Ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ της «Ενιαίας επιτροπής Α΄ β/θμιας εκπαίδευσης δήμου Χαλκηδόνος» λόγω παραίτησης του κου Λαγογιάννη Εμμανουήλ

5. Ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ της «Ενιαίας επιτροπής Β΄ β/θμιας εκπαίδευσης δήμου Χαλκηδόνος» λόγω παραίτησης του κου Ταξιάρχη Κων/νου

6. Τροποποίηση της 65/2011 του Δ.Σ περί σύστασης της «Ενιαίας επιτροπής Α΄ β/θμιας εκπαίδευσης δήμου Χαλκηδόνος» ως προς τον καθορισμό των μελών του Δ.Σ της επιτροπής

7. Τροποποίηση της 66/2011 του Δ.Σ περί σύστασης της «Ενιαίας επιτροπής Α΄ β/θμιας εκπαίδευσης δήμου Χαλκηδόνος» ως προς τον καθορισμό των μελών του Δ.Σ της επιτροπής

8. Ψήφιση πίστωση για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους την 10-11/1/2013.

9. Ψήφιση πίστωση για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους την 24-25/1/2013

10. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους την 12-13/2/2013 και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης.

11. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων 1) αρ.-74Α- εμβαδού 1884,53 τμ 2) αρ 731 εμβαδού 1540,00 τμ και 3) αρ. 48Α εμβαδού 878,00 τμ –κενό - της Δημοτικής κοινότητας Χαλκηδόνας, καταχωρημένα στο κτηματολόγιο Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με αυτές του Ν.Δ. 270/81
12. Υπογείωση δικτύου ΜΤ στον Άγιο Αθανασίου.

13. Παραλαβή της Α’ Φάσης της προκαταρκτικής μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας που εκπονείται στα πλαίσια του Α΄ Σταδίου της μελέτης με τίτλο « ΓΠΣ Δήμου Κουφαλίων»

14. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Χαλκηδόνος

15. Καταγραφή δημοτικών εκτάσεων του αγροκτήματος της Δ..Κ Κουφαλίων και προσδιορισμός των αυθαίρετα καλλιεργούμενων εκτάσεων και αγροτικών δρόμων

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων του υπολοίπου τμήματος συνοικισμού του Δ.Δ Κουφαλίων»

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι. Μεταξά»

18. Λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων

19. Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων

20. Παραλαβή της μελέτης Δημιουργία ψηφιακών υποβάθρων σε τμήμα αγροκτήματος Νέας Μεσημβρίας

21. Λήψη απόφασης από Δ.Σ για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος»

22. Εισήγηση για χορήγηση αδειών υπαίθριο πλανόδιο-στάσιμο εμπόριο

23. Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου(ΙΝΤΕΡΝΕΤ), για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος « EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων στην οδό Φιλίππου 36

24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών

25. Έγκριση Ο.Ε.Υ. ΔΕΥΑΧ

26. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, για το έτος 2013.

27. Παραλαβή της μελέτης «Αποχέτευση Δήμου Χαλκηδόνας Ν. Θες/νίκης»

28.Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων συλλογής , μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας»

29. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας – Αδένδρου»
30. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστου αγροτεμαχίου υπ΄αρ.6830δ έκτασης 5 στρεμμάτων στην Δ.Κ. Κουφαλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.


31. Έγκριση συνέχισης των συνεχιζόμενων έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλκηδόνος.

Εισηγητές θεμάτων:
1 ου Αντιδήμαρχος κ. Χούλιας
2ου - 7ου κος Δήμαρχος
8 ου – 11ου Αντιδήμαρχος κ. Χούλιας
12ου – 21ου Αντιδήμαρχος κ.Κορώνας
22ου - 23ου Αντιδήμαρχος κα Κοκκίνου
24ου Αντιδήμαρχος κ. Χούλιας
25ου Πρόεδρος ΔΕΥΑΧ κος Βαϊνάς
26ου Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ. Αλεξανδράκης
27ου – 31ου Αντιδήμαρχος κος Κορώνας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κων/νος Ταξιάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου