Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

«Αποκατάσταση τοπίου» με βιομηχανικά απόβλητα!

Μ. Τρεμόπουλος: «Άλλο ένα επίτευγμα της διοίκησης Ψωμιάδη»

Αποκαλυπτική της νοοτροπίας της, που υποβαθμίζει το περιβάλλον και υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, υπήρξε η συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, η οποία ενέκρινε την εναπόθεση αποβλήτων της TOSOH στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης.
Η Μητροπολιτική Επιτροπή, παρόλα τα τεκμηριωμένα στοιχεία περί του αντιθέτου, ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για «Αποκατάσταση τοπίου με τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής» σε χωράφια της Γέφυρας Θεσσαλονίκης για απόθεση 600.000 τόνων βιομηχανικών αποβλήτων της πολυεθνικής εταιρείας TOSOH Hellas (πρώην ΤΕΚΟΣΑ).

Στην ουσία, με διάφορα τρυκ, δημιουργούν ένα ΧΥΤΑ βιομηχανικών αποβλήτων από το παράθυρο. Τέτοιος ΧΥΤΑ Μη Επικινδύνων ή ΧΥΤΕΑ, βέβαια -ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο σε όλη τη χώρα- δεν υπάρχει. Γι΄ αυτό και ήταν καταδικαστική η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου (ΔΕΚ) για την Ελλάδα, αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει Εθνικό Σχεδιασμό Επικίνδυνων Αποβλήτων και παραβιάζει τις Οδηγίες 2006/12, 91/689 και 99/31/ΕΚ. Αυτή η έλλειψη δεν βολεύει κανέναν και αποδειγμένα, όπως και σε άλλες χώρες, θα οδηγήσει στην δραστηριοποίηση της λεγόμενης «βιομηχανικής μαφίας».

Η εισήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει ότι το παραγόμενο υποπροϊόν είναι αδρανοποιημένο και αποθηκεύεται προσωρινά εντός του οικοπέδου της TOSOH Hellas. Αυτό το «προσωρινά» ισχύει δεκαετίες τώρα. Σε πρακτικό της σχετικής Επιτροπής του ΥΜΑΘ του 1993 αναφέρεται η επανειλημμένη απόθεση των βιομηχανικών στερεών αποβλήτων της TOSOH Hellas «στον περίβολο του εργοστασίου» και «ζητείται η απομάκρυνσή τους το ταχύτερο δυνατό». Ακόμη και στον ΠΕΣΔΑ δεν υπάρχει πρόβλεψη για ΧΥΤΑ βιομηχανικών και αναφέρει απλά ότι είναι «ευθύνη των παραγωγών». Απλώς τώρα βρήκαν τρόπο να τα ξεφορτωθούν.

Στην εισήγηση αναφέρεται, επίσης, ότι το παραγόμενο υποπροϊόν θα είναι 23.000 τόνοι το χρόνο. Όμως από τα στοιχεία της εταιρείας φαίνεται ότι οι αποθηκευμένες ποσότητες είναι για κάθε χρόνο πάνω από 50.000 και φτάνουν μέχρι και τους 67.000 τόνους. Η συνολική ποσότητα των ήδη αποθηκευμένων είναι περίπου 450.000 τόνοι και η συνολική δυνατότητα στη θέση που προτείνουν είναι 600.000 τόνοι !

Ο χώρος ταφής θα είναι κάποια χωράφια που παλαιότερα ήταν αμμορυχεία και στα οποία η αμμοληψία έφθασε παράνομα σε μεγάλο βάθος. Κι αντί να αποκαταστήσουν την περιοχή μετά την εξάντληση της, τη δίνουν στη TOSOH για ΧΥΤΑ βιομηχανικών αποβλήτων με πλήθος βαρέων μετάλλων (Αντιμόνιο, Αρσενικό, Κάδμιο, Χρώμιο, Χαλκός, Μόλυβδο). Κι αυτό, τη στιγμή που η περιοχή που επέλεξαν να τα εναποθέσουν είναι 400 μέτρα Δυτικά από προστατευόμενη περιοχή Natura, σε ακτίνα 100 μέτρων υπάρχουν βιοκαλλιέργειες, πολλές γεωτρήσεις άρδευσης αμπελιών, λαχανικών, κηπευτικών, μποστάνια και άλλες καλλιέργειες, 400 μέτρα Ανατολικά υπάρχει γεώτρηση ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος και 400 μέτρα Δυτικά υπάρχουν γεωτρήσεις της ΕΥΑΘ από τις οποίες υδρεύεται η Θεσσαλονίκη !

Στην ίδια εισήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λέει ότι ταξινομείται ως μη επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο. Δε χαρακτηρίζεται αδρανές, δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί ακίνδυνο, και όλοι γνωρίζουν, ακόμη και ο νομοθέτης, ότι υπό συνθήκες μπορεί να καταστεί και επικίνδυνο. Γι΄ αυτό καθορίζονται και επιβάλλονται όροι και προϋποθέσεις ως προς την ταφή του: όχι κοντά σε υπόγεια ύδατα, όχι σε γεωργική γη, όχι σε προστατευμένες περιοχές κ.α. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένα παραπροϊόν της βιομηχανίας έχει θεσμοθετημένα πολύ υψηλότερα όρια επικινδυνότητας όταν βρίσκεται σε στερεή μορφή απ΄ ότι όταν βρίσκεται σε υγρή η διασταλάζουσα μορφή. Οπότε, τα όρια που λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση της απόθεσης των παραπροϊόντων της συγκεκριμένης βιομηχανίας θα έπρεπε να μειωθούν κατά 100 ή 1000 φορές, εφόσον βρίσκονται σε ελεύθερη έκθεση και άρα δυνητικά εκτίθενται στην υγρασία του περιβάλλοντος και μπορούν να καταλήξουν στα υπόγεια ύδατα. Συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η μη επικινδυνότητα αυτών στον τύπο έργου που εγκρίνεται από την ΠΚΜ.

Το ότι υπάρχει κίνδυνος φαίνεται και από το ότι σχεδιάζεται μια σειρά από μέτρα στεγάνωσης του χώρου, γίνεται λόγος για πιθανή κατασκευαστική αστοχία με αποτέλεσμα την υπερχείλιση των στραγγιδίων από τα φρεάτια και απαιτείται ακόμη και «έκπλυση των τροχών των απορριμματοφόρων»!

Ποιος θα ελέγχει την εταιρεία; Τη σύσταση των αποβλήτων που θα αποτεθούν, ποιος θα το ελέγχει; Η εισήγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπει ότι «εάν η σύσταση του αποβλήτου τροποποιηθεί», με αποτέλεσμα την «αλλαγή κατηγοριοποίησης του αποβλήτου, να ειδοποιηθεί η αδειοδοτούσα υπηρεσία»! Από ποιόν; «Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που οι ελάχιστοι υπάλληλοί της δεν προλαβαίνουν να ξυθούν;» ρώτησε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Μ. Τρεμόπουλος. «Δυστυχώς, όλο αυτό το τυχαίο, είναι στο πρόγραμμα», δήλωσε. «Πρόκειται για άλλο ένα επίτευγμα της διοίκησης Ψωμιάδη».
Πηγή: eco-solidarity.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου