Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος: Ενημερωτικές Εκδηλώσεις (Info-Days) του έργου Aqua-M II “Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων”

Η Δημοτική Επιχείριση Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Χαλκηδόνος, διοργανώνει δύο (2) Ενημερωτικές Εκδηλώσεις (Info Days) τη Δευτέρα 7 & την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ 10.00-13.00 στο πλαίσιο του έργου AQUA-M II «Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων». 

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη και η ανάλυση θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας υδάτων ενώ παράλληλα θα γίνει συζήτηση για την αξιοποίηση πόρων των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την ενίσχυση φορέων διαχείρισης υδατικών πόρων και θα υλοποιηθεί εργαστήριο για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM. 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το έργο AQUA-M II εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» 2014 – 2020. Εταίροι του έργου είναι ο Δήμος Γευγελής, το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ μέσω του ΕΛΚΕ, η ΔΕΥΑ Παιονίας, η ΔΕΥΑ Χαλκηδόνας και η Δημόσια Επιχείρηση “Komunalec” της Γευγελής. Το έργο αποσκοπεί στην αποτελεσματική και συνεχή παρακολούθηση της διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων του Αξιού Ποταμού, μέσω της εφαρμογής κοινών συστημάτων παρακολούθησης, διαχείρισης και ενίσχυσης της συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και αρχών των δύο χωρών.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου