Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Την Τετάρτη 30/8/2017 και ώρα 8.30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2017

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τετάρτη 30/8/2017 και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 του Δήμου.
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2018.
3. Έγκριση πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με τίτλο: "Master Plan χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Χαλκηδόνος ”, 2. Εκχώρηση μέρους των εξοικονομούμενων ανταποδοτικών τελών, ως αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 43 N. 4257/2014, 3. Τροποποίησης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την δημιουργία νέων ή για την ενίσχυση άλλων Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 4. Υποβολή αίτησης για ένταξη του έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 και στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, όπως ισχύει σήμερα και στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, εξουσιοδοτώντας το Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
4. Έγκριση προμήθειας πινακίδων με σκοπό την προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου και ψήφιση σχετικής δαπάνης. 
5. Ψήφιση νέου κανονισμού σήματος, μεταλλίων και απονομής τιμητικών διακρίσεων του Δήμου Χαλκηδόνος. 
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων 
7. Διόρθωση του άρθ.5 της προγρ/κής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος » με MIS 5004137 
8. Κήρυξη έκπτωτου της σύμβασης της υπηρεσίας συντήρησης & επισκευής των κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκηδόνος. 
9. Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου: “Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης της Δ.Κ.Χαλκηδόνας” Α.Μ. 29/2016. 
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
11. Επικαιροποίηση της υπ ́αριθμ. 106/2017 ΑΔΣ Χαλκηδόνος που αφορά στην δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων στην εταιρεία διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας ΑΕ για την εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης και διανομής φυσικού αερίου. 

Ο Πρόεδρος 
Κοσκινάς Ευρυσθένης 

Εισηγητές θεμάτων : Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης : 3, 4 και 5ο Αντιδήμαρχος κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής : 1ο , Αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης : 2ο, 6ο - 11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου