Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

Δήμος Χαλκηδόνος: «Εορτασµός επετείων 26ης και 28ης Οκτωβρίου»

ΘΕΜΑ: «Εορτασµός επετείων 26ης και 28ης Οκτωβρίου»

Σχετ.:406467/506/15-10-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912, ηµέρα απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της 28ης Οκτωβρίου 1940, ηµέρα αντίστασης της πατρίδας µας ενάντια στο φασισµό και τον ναζισµό θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο µας µε κάθε επισηµότητα οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

α. Γενικός Σηµαιοστολισµός από την όγδοη πρωινή ώρα της 25ης Οκτωβρίου µέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.
β. Φωταγώγηση όλων των καταστηµάτων του δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. , καθώς και των καταστηµάτων των Ν.Π.∆.∆. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου
  • Ώρα 10.30 π.µ. Ε π ι µ ν η µ ό σ υ ν η ∆ έ η σ η στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέµων της ∆.Κ. Γέφυρας.
  • Ώρα 11.00 π.µ. Στεφανηδροµία από το Μουσείο Βαλκανικών Πολέµων της ∆.Κ. Γέφυρας ως το Ηρώο της ∆.Κ. Γέφυρας και κατάθεση στεφάνων.

∆ευτέρα 27 Οκτωβρίου
  • Ο µ ι λ ί ε ς σε όλα τα σχολεία από καθηγητές και δασκάλους σχετικές µε την αντίσταση της πατρίδας µας ενάντια στο φασισµό και τον ναζισµό και των αγώνων των λαών για τη δηµοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
  • Ώρα 07.30 µ.µ. Επετειακή εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο Κουφαλίων «Κ.Χατζάκος» αφιερωµένη στην Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 η οποία σε γενικές γραµµές θα περιλαµβάνει οµιλία από τον κο Πετρακίδη Νικόλαο ∆/ντή του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου Κουφαλίων, επετειακά τραγούδια, απαγγελία ποιηµάτων και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου
  • Ώρα 07.30 π.µ. Χαρµόσυνες κωδωνοκρουσίες σε όλους τους Ιερούς Ναούς.
  • Ώρα 10.00 π.µ. Επίσηµη ∆οξολογία στους κατά τόπους Πολιούχους των δηµοτικών διαµερισµάτων.
  • Ώρα 11.00 π.µ. Επιµνηµόσυνη ∆έηση και Κατάθεση Στεφάνων στα κατά τόπους Μνηµεία των Ηρώων, τήρηση ενός (1) λεπτού σιγή, Εθνικός ΄Υµνος.
  • Ώρα 11.30 π.µ. Παρέλαση τµηµάτων πολιτιστικών συλλόγων (όπου υπάρχουν) και µαθητών ενώπιον της ∆ηµοτικής Αρχής.
  • Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει η εθιµοτυπική ανταλλαγή ευχών από τις τοπικές αρχές. - Την τάξη θα τηρήσουν οι κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές.
Τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις το Τµήµα Τροχαίας Χαλκηδόνας.
Τελετάρχες ορίζονται ανά ∆ηµοτική Ενότητα ως ο πίνακας διανοµής.
Στην ∆οξολογία και στις πανηγυρικές εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν οι Πολιτικές Αρχές, οι ∆ιοικήσεις των Ν.Π.∆.∆., οι οργανώσεις, τα Σχολεία και όλοι οι κάτοικοι.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου