Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Τα γεωργικά φάρμακα στα τρόφιμα και στο περιβάλλον

Από την Τετάρτη 9 έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου θα διαρκέσει το 7ο MGPR Διεθνές Συνέδριο «PAOLO CABRAS», με θέμα «Γεωργικά Φάρμακα στα Τρόφιμα...

και στο Περιβάλλον στις Μεσογειακές Χώρες». Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία «Mediterranean Group of Pesticide Research».

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει επιστημονικές ανακοινώσεις ερευνών στις θεματικές ενότητες:

-Νέες Τεχνολογίες στην Ανάλυση Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων και η Εφαρμογή τους στα Τρόφιμα και στο Περιβάλλον

-Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

-Κανονισμοί που αφορούν στα Γεωργικά Φάρμακα, Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνου

-Μελέτη της τύχης των Γεωργικών Φαρμάκων στο Περιβάλλον και Τεχνολογίες Μείωσης των επιπτώσεων τους

-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών– Βιολογικά Γεωργικά Φάρμακα.

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 17:00 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται και εργάζονται στο αντικείμενο των γεωργικών φαρμάκων, της φυτοπροστασίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και στον ευρύτερο γεωργικό τομέα. Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των νέων επιστημονικών ερευνών και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Μεσογειακών κρατών.
Πηγή: thestival.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου