Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Δήμος Χαλκηδόνος: Πρόσκληση για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής

Πρόσκληση για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτήτων, τους φορείς και τους δημότες του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί, 

την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 126/2023 απόφαση του ΔΣ και τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14817 

Ο Πρόεδρος Ταχτατζόγλου Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου