Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Τοποθέτηση του Απόστολου Στρεργιάδη στο 10λεπτο του Δημότη: Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Χαλκηδόνος για τα 4 επόμενα χρόνια

Του Απόστολου Στεργιάδη
Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος  

Την Τρίτη το  βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησα και τοποθετήθηκα στο 10λεπτο του Δημότη για ένα μείζον πολιτικό ζήτημα που προέκυψε από την απόφαση της σημερινής απερχόμενης διοίκησης να ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ με απόφασή της την Νέα Διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 26ης Μάϊου, για την αποκομιδή των σκουπιδιών για τα επόμενη τετραετία με διαγωνισμό και τρόπο που θα εκτελεστεί σε αυτή την διοίκηση.

Να θυμίσω με απόφασή της δεσμεύει την επόμενη διοίκηση για τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου για 12 έτη, τώρα έρχεται να δεσμεύσει την επόμενη διοίκηση για ένα άλλο μείζον ζήτημα την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η ισχύουσα σύμβαση για την αποκομιδή λήγει 31 Μαρτίου 2020 (ένα χρόνο περίπου μετά) Η νέα διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 26ης Μάϊου αναλαμβάνει 1 Σεπτεμβρίου 2019 και μέχρι τις 31 Μαρτίου έχει μπροστά της 7 ολόκληρους μήνες να διενεργήσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με όρους και πολιτική ευθύνη για την τετραετία που θα διοικήσει, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες που καθορίζει ο νέος νόμος «Κλεισθένης Ι» για την δημιουργία «Ενεργειακών κοινοτήτων» και επιτέλους την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων ένα ζήτημα που το έβαλα από το 2012 στην Επιτροπή Διαβούλευσης και με επιστολές μου στον Δήμο.


Τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τα απορρίμματα;

Στην χώρα μας παράγουμε περίπου 5 εκατομμύρια τόνους σκουπίδια, -περίπου 500 κιλά αντιστοιχούν στον κάθε Έλληνα πολίτη- και αξιοποιείται μόνο το 10% με 15% των αστικών απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης, (ενώ μέχρι το 2030 βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών θα πρέπει το ποσοστό να αυξηθεί στο 65%), τα υπόλοιπα καταλήγουν στις χωματερές ενώ θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να αξιοποιηθούν ενεργειακά ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού σε χιλιάδες νοικοκυριά, ή να παραχθούν υψηλής ποιότητας οργανικά λιπάσματα για την αγροτική οικονομία ώστε ο πολίτης να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά μέσω των ευρωπαϊκών προστίμων καθώς ο ρυπαίνων πληρώνει. Άρα κρίνεται αναγκαία και επιτακτική πρωταρχικά η σωστή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών να διαχωρίζει σωστά τα οικιακά απορρίμματα σε ανακυκλώσιμα, σε οργανικά και σε όλα τα υπόλοιπα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ενεργειακά μέσω της καύσης ώστε οι χωματερές να αποτελέσουν παρελθόν αφενός και αφετέρου οι αρμόδιοι εθνικοί και τοπικοί φορείς να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ενόψει των αυστηρότερων ευρωπαϊκών οδηγιών που πρόκειται να ισχύσουν το 2020.

Επίσης να θυμίσω ότι αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων επεξεργασίας απορριμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, παύεται η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2017 για νέα εργοστάσια σύμμεικτων απορριμμάτων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το βάρος μετατοπίζεται στην ανακύκλωση και τη διαλογή των διακριτών ρευμάτων απορριμμάτων στην πηγή ενώ από το τέλος του 2023 θα πρέπει να επιτυγχάνεται η επεξεργασία του συνόλου των βιοαποβλήτων, για τα οποία προβλέπεται ενεργειακή αξιοποίηση με αναερόβια χώνευση.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, που προμηνύει μεγάλες αλλαγές στο τοπίο της διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, μεγάλη πρόκληση παραμένει ο διαχωρισμός και η απομόνωση των βιοαποβλήτων από τα ανακυκλώσιμα, ούτως ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή ή υποβάθμισή τους από τις προσμίξεις των οργανικών και να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.

Προτάσεις και για μελέτες που απαιτούν οργάνωση και γνώση και όχι επιπόλαιες προχειρότητες “copy-paste” οικονομικών μελετών για την αναγκαιότητα της σύμβασης με εργολάβο, και μάλιστα 12 μήνες πριν την λήξη του παλαιού συμβολαίου.

Απόστολος Στεργιάδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
"Ενεργοί Δημότες Χαλκηδόνος"
Υπ. Δήμαρχος Μηνάς Μηντζαρίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου