Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Σήμερα Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 7.30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21/2018

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ

Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση νέων μονάδων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Αγίου Αθανασίου.
2. Αποδοχή κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολικών μονάδων , κατά κυριότητα στον Δήμο Χαλκηδόνος, βάση διαπιστωτικής πράξης της Α.Δ.Μ.Θ.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ», με αρ. μελέτης 71/2015
5. Έγκριση παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ», με αρ. μελέτης 71/2015
6. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικός για το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δρόμος προς τα νέα Κοιμητήρια Χαλκηδόνας».
8. Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του Ν.Π. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος. 9. Λήψη απόφασης σχετικά με την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων.
10. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής «Καταστροφή άνευ αξίας αντικειμένων του Δήμου για τα έτη 2018-2019»
11. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.209 δημοτικού αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Αδένδρου
12. Έγκριση εκμίσθωσης των υπ.αρ.548 και υπ.αρ.111 δημοτικών δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δ.Κ Χαλκηδόνας
13. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.918 δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ελεούσας
14. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος 3.350 τ.μ. από το αρ.1114 αγροτεμάχιο Χαλκηδόνας
15. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αρ. 2807 αγρ. στη ΔΚ Νέας Μεσημβρίας
16. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 134/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που αφορά τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής για το έτος 2019
17. Έγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους εντός Δεκεμβρίου και εξειδίκευση πιστώσεων.
18. Έγκριση παραχώρηση χρήσης χώρων σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας και διάθεσης Πολιτιστικών Υποδομών του Δήμου Χαλκηδόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου