Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Την Δευτέρα 21 Μαρτίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Χαλκηδόνας

Την Δευτέρα 21 Μαρτίου και ωρα 8:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Κουφαλίων, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο  του δήμου Χαλκηδόνας. Τα θέματα προς συζήτηση είναι περίπου τριάντα και είναι τα παρακάτω:
1.      Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δημοτικής Κοινότητας Κουφαλίων Δήμου Χαλκηδόνος» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μπίκος)
2.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμου και δενδροφύτευση του υπ’ αριθμόν 1213 τεμαχίου Προχώματος» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μπίκος)
3.      Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής κοινότητας Προχώματος Δήμου Χαλκηδόνος» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μπίκος)
4.      Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μπίκος)
5.      Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Αδένδρου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κος Μπίκος)
6.      Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Αγίου Αθανασίου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μπίκος)
7.      Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Αγίου Αθανασίου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της μελέτης και του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Ν. Μεσήμβριας και Βαθυλάκκου του Δήμου Χαλκηδόνος» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μπίκος)
8.      Έγκριση υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης με Ο.Α.Ε.Δ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
9.      Παροχή εξουσιοδότησης και ορισμός εκπροσώπου για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης  για την «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2011» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μπίκος)
10.  Ορισμός σύνθεσης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Δαϊκούδης)
11.  Ορισμός σύνθεσης των μελών της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Λαγογιάννης)
12.  Ορισμός σύνθεσης των μελών της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Λαγογιάννης)
13.  Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Λαγογιάννης)
14.  Λήψη απόφασης για εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 2 τ.μ. εντός του δημαρχείου για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών ροφημάτων και αναψυκτικών (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
15.  Έγκριση εκμίσθωσης του τμήματος έκτασης 1.959 τ.μ. από το αρ. 2465Α αγροτεμάχιο (δημοτική κοινότητα Κουφαλίων) συνολικής έκτασης 119.230 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
16.  Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθμόν 6936 γεωργικού κλήρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κουφαλίων (θέση ΝΗΣΙ) έκτασης 8.030 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
17.  Ψήφιση πίστωσης για καταβολή εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετάβασή του στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
18.  Παραχώρηση χρήσης τμήματος του Λαογραφικού Μουσείου Αγίου Αθανασίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Αθανασίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μπίκος)
19.  Έγκριση προσλήψεων προσωπικού για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα) του Δήμου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μωυσίδης)
20.  Ψήφιση πίστωσης για τη διενέργεια εκδηλώσεων κατά την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Δαϊκούδης)
21.  Έγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ  χρήσης 2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
22.  Έγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ  χρήσης 2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
23.  Έγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, χρήσης 2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
24.  Έγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΥΔΙΑ, χρήσης 2010.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
25.  Έγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, χρήσης 2010.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
26.  Έγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  χρήσης 2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
27.  Έγκριση απολογισμού  «2η  ΕΣΕ 1ο Γυμνασίου και 1ου ΓΕΛ Χαληδόνας» χρήσης 2010 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
28.  Έγκριση απολογισμού χρήσης 2010 σχολικής επιτροπής ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ Κουφαλίων.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)
29.  Αποδοχή και κατανομή ποσού Α΄ δόσης 2011 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Βλαϊκούδης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου