Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Διευκρινίσεις ΕΣΡ για την προβολή των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές

Η αντίστροφη μέτρηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές έχει ήδη ξεκινήσει και οι υποψήφιοι ρίχνονται στη μάχη. Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, έτσι και εφέτος κάθε υποψήφιος που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να εμφανιστεί σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους «κατεβαίνει» στις εκλογές.

Σε μια προσπάθεια να μπει τάξη στο χάος της προεκλογικής προβολής των εκατοντάδων υποψηφίων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης φρόντισε να απαντήσει λεπτομερώς σε μια σειρά ερωτημάτων που έχουν θέσει οι ίδιοι οι υποψήφιοι.

Πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών και πότε αρχίζουν οι περιορισμοί για την προβολή και τις εμφανίσεις των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων; Ποια είναι η περίοδος που μπορούμε να μεταδίδουμε διαφημιστικά σποτ συνδυασμών και υποψηφίων;

Η προεκλογική περίοδος ξεκινά 30 ημέρες πριν από την ψηφοφορία του Α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, δηλαδή έναν μήνα πριν από τις 26.5.2019. Η προεκλογική περίοδος, κατά την οποία επιτρέπεται η μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικά μέσα διαφημιστικών μηνυμάτων υποψηφίων και συνδυασμών στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αρχίζει 2 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και η η προεκλογική περίοδος λήγει την 24.00 της Παρασκευής 24 Μαΐου 2019.

Ποιες είναι οι ρυθμίσεις και η σχετική νομοθεσία σχετικά με τις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019;

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου: Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν άμεσα ή έμμεσα κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών.

- Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται ως εξής:

α) Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση 2 φορές.

β) Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση 1 φορά.

γ) Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται 1 εμφάνιση.

δ) Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη κατόπιν αιτήματός τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

ε) Οι επικεφαλής των συνδυασμών καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοί τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.

ζ) Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο ΟΤΑ.

Μέχρι ποια ημερομηνία δημοσιεύονται έρευνες-δημοσκοπήσεις για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στις 26 Μαΐου;

Μία ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι να κλείσουν οι κάλπες απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

Από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητα προσώπου επιτρέπεται να εμφανίζεται σε μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ως καλεσμένος σε εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου;

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή υποψηφίου σε ψυχαγωγική εκπομπή που μεταδίδεται από μη ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό δεν επιτρέπεται.

Ο παρουσιαστής εκπομπής ενημερωτικού ή μη σταθμού που έχει ανακοινωθεί ως υποψήφιος, μέχρι πότε μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει την εκπομπή του;

Ο παρουσιαστής εκπομπών ενημερωτικών ή μη ενημερωτικών σταθμών που έχει ανακοινωθεί ως υποψήφιος μπορεί να παρουσιάζει την εκπομπή του μέχρι την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία προσδιορίζεται 30 ημέρες πριν την ημέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Επιτρέπεται να παρουσιάζουν σε ραδιοφωνικό σταθμό υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι μουσικές εκπομπές που περιλαμβάνουν μόνο παρουσίαση τραγουδιών και αφιερώσεις χωρίς να αναφέρεται το όνομά τους;

Απαγορεύεται στους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών να παρουσιάζουν άμεσα ή έμμεσα κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης. 

Μπορούν οι ενημερωτικοί και οι μη ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις των υποψηφίων προσώπων ή συνδυασμών κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και εντός ποιας χρονικής περιόδου;

Θεωρούμε ότι επειδή η μετάδοση πολιτικών διαφημίσεων εμπεριέχει μήνυμα-παρότρυνση για επιλογή συγκεκριμένου υποψηφίου ή συνδυασμού, εντάσσεται στην έννοια της πολιτικής δραστηριότητας και, για τον λόγο αυτόν, βρίσκεται εκτός του περιεχομένου που μπορεί να μεταδίδει ένας μη ενημερωτικός σταθμός. Κατά συνέπεια, διαφημιστικά μηνύματα υποψηφίων προσώπων ή συνδυασμών μπορούν να μεταδίδουν οι ενημερωτικοί σταθμοί. Ωστόσο, η δαπάνη για τη διαφημιστική προβολή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και διαδικτυακούς τόπους των συνδυασμών και των υποψηφίων υπολογίζεται με βάση τους εγκεκριμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, τιμοκαταλόγους που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Μπορούν οι υποψήφιοι σύμβουλοι να προβάλλουν την προεκλογική τους κάρτα κατά την ως άνω περίοδο;

Η προβολή της προεκλογικής «κάρτας» (δηλαδή σταθερής εικόνας με τα στοιχεία του υποψηφίου) αποτελεί προεκλογική διαφήμιση και υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου.

Επιτρέπεται οι υποψήφιοι να εμφανίζονται είτε σε δικό τους διαφημιστικό μήνυμα είτε σε διαφημιστικό μήνυμα του συνδυασμού;

Η εμφάνιση υποψηφίου σε διαφημιστικό μήνυμα δεν θεωρείται εμφάνιση και δεν υπάγεται στους σχετικούς περιορισμούς του νόμου.

Αναφορικά με τις εμφανίσεις των επικεφαλής συνδυασμών που συμμετέχουν στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές (υποψήφιοι περιφερειάρχες), επιτρέπεται η αναμετάδοση αποσπασμάτων τηλεοπτικής εκπομπής, κατά την οποία μεταδόθηκε οργανωμένη συζήτηση μεταξύ τεσσάρων (4) υποψηφίων περιφερειαρχών (επικεφαλής συνδυασμών), στο δελτίο ειδήσεων ή/και σε άλλη ενημερωτική εκπομπή του ίδιου τηλεοπτικού σταθμού ή/και ραδιοφωνικού σταθμού ιδίων συμφερόντων;

Δεν είναι δυνατή η αναμετάδοση αποσπασμάτων της αναφερόμενης στην ερώτηση εκπομπής.

Διευκρινίσεις για τους υποψηφίους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ποια η ακριβής έναρξη της προεκλογικής περιόδου των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019;

Η προεκλογική περίοδος των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρχίζει την 00.01 ώρα της 25.4.2019 (το μεσονύκτιο της 24ης ώρας προς 25η Απριλίου 2019). 

Μπορούν οι μη ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις των υποψηφίων προσώπων ή συνδυασμών κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντός ποιας χρονικής περιόδου;

Διαφημιστικά μηνύματα πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, μπορούν να μεταδίδουν οι ενημερωτικοί σταθμοί. Ως ενημερωτικοί σταθμοί νοούνται εκείνοι, η φυσιογνωμία του προγράμματος των οποίων, κατά νόμιμη δήλωσή τους στο ΕΣΡ, είναι ενημερωτική.

Επιτρέπεται σε υποψήφιο ευρωβουλευτή να παρουσιάζει κατά την προεκλογική περίοδο εκπομπή μη πολιτικού περιεχομένου ή εκπομπή τηλεπώλησης;

Θεωρούμε ότι κατά την προεκλογική περίοδο δεν επιτρέπεται η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από υποψήφιους ευρωβουλευτές.

Οι περιορισμοί για την παρουσίαση εκπομπών και τις εμφανίσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο ισχύουν και για τον αρχηγό κόμματος όταν αυτός θέτει υποψηφιότητα ως ευρωβουλευτής;

Επειδή δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για τις ευρωεκλογές ως προς την εξαίρεση εφαρμογής των περιορισμών περί εμφανίσεων που προβλέπεται για τις βουλευτικές εκλογές, η εξαίρεση αυτή των περιορισμών για τις εμφανίσεις υποψήφιων ευρωβουλευτών που είναι αρχηγοί κομμάτων εφαρμόζεται αναλογικά και στις ευρωεκλογές.

Επιτρέπεται η προβολή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών εκπομπών, μη πολιτικού περιεχομένου, στην οποία συμμετέχει υποψήφιος ευρωβουλευτής;

Η προβολή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών εκπομπών, μη πολιτικού περιεχομένου, στην οποία συμμετέχει υποψήφιος ευρωβουλευτής επιτρέπεται μεν, αλλά επειδή πρόκειται για εμφάνιση του υποψηφίου θα προσμετρηθεί στον συνολικά επιτρεπόμενο από τον νόμο αριθμό εμφανίσεων κάθε υποψηφίου. Kατ’ εξαίρεση, ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για μαγνητοσκοπημένες εκπομπές (όπως π.χ. σειρές, ταινίες), η μετάδοση των οποίων έχει αποδεδειγμένα και για λόγους άσχετους με την εκλογική διαδικασία προγραμματιστεί σε χρόνο προγενέστερο της ανακοίνωσης για υποψηφιότητα του προσώπου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη εκπομπή.

Σε περίπτωση web tv δύναται ο υποψήφιος ευρωβουλευτής να παρουσιάζει εκπομπή τηλεπώλησης;

Ο έλεγχος μετάδοσης εκπομπών μέσω web tv δεν εμπίπτει επί του παρόντος στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Πηγή: tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου