Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Δήμος Χαλκηδόνος: Ανακοίνωση Ο.Κ.Π.Α.Χ. για το voucher στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλκηδόνος (Ο.Κ.Π.Α.Χ.) ενημερώνει τους πολίτες πως οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017 και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής: Κυριακή 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: αίτηση και βεβαίωση του Φορέα/Δομής.

Η βεβαίωση χορηγείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος».

Πληροφορίες στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. στα τηλέφωνα: 2310715256, 6980170393 Fax: 2310716905, email: okpadx@yahoo.com

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου