Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Λήγει σήμερα η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους.

Εκπνέει σήμερα Τρίτη η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Όπως προβλέπει ο νόμος 4321/2015 και σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης όλων των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά έως και αύριο, 26 Μαΐου. Σημειώνεται ότι τα ευεργετήματα του αρ.11 του νόµου (αναστολή κατασχέσεων κ.λπ.) εφαρμόζονται µόνο εφόσον ρυθµίζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων µετά την καταβολή της 1ης δόσης, εντός τριών εργάσιμων ηµερών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση.

Ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης και το αντίστοιχο ποσό της απαλλαγής επί των τόκων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής δεν εξαρτώνται από το ύψος της οφειλής.

Έτσι δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραµµα ρύθµισης που επιθυµεί, ανεξάρτητα από το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συνολική οφειλή του, µε µόνο περιορισµό το ελάχιστο όριο της δόσης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 20 ευρώ.

Ωστόσο, το ύψος της βασικής οφειλής (δηλαδή οι βεβαιωμένες οφειλές χωρίς τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής) είναι καθοριστικό για την επιβάρυνση των δόσεων µε τόκο, καθώς ρυθμιζόμενες βασικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται µε τόκο 3% ετησίως.

Η ρύθµιση χάνει την ισχύ της όταν ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής ως προς την εξυπηρέτησή της και ειδικότερα µε την υποχρέωση εξόφλησης της ρύθµισης εντός τριµήνου από τον χρόνο που προσδιορίζεται για την καταβολή της τελευταίας δόσης και επίσης όταν ο οφειλέτης καθυστερήσει πέραν του τριµήνου, από τη νόµιµη προθεσµία υποβολής, δηλώσεις προς τον δήµο για την επιβολή τελών και φόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου