Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Δήμος Χαλκηδόνος: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις διατακτικές επιταγές σε οικονομικά αδύναμους δημότες

O Δήμος Χαλκηδόνος προτίθεται να χορηγήσει υποστήριξη για τις ημέρες των Χριστουγέννων 2023, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών, σε δημότες του που τελούν ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (κατά προτεραιότητα σε όσους δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα από το Κράτος).

Το χρηματικό βοήθημα που προτίθεται να χορηγήσει ο Δήμος Χαλκηδόνος θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή διατακτικών επιταγών (συνολικού ύψους 37.200 ευρώ), προκειμένου να αγοράσουν είδη που έχουν άμεση ανάγκη (αποκλείοντας είδη που απαγορεύονται όπως αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα κτλ) από Super Market.
Τα γενικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψιν είναι κοινωνικοοικονομικά και αφορούν σε δημότες κατοίκους του Δήμου Χαλκηδόνος, ως κάτωθι:

1. Ύψος οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος
2. Ανεργία δικαιούχου και μελών (κατά προτεραιότητα)
3. Αριθμός προστατευόμενων μελών
4. Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μονογονεϊκές, πολύτεκνες κτλ)
5. Σοβαρά προβλήματα υγείας
6. ΑμεΑ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Χαλκηδόνος κρίνει ότι πρώτη προτεραιότητα στη λήψη του χρηματικού βοηθήματος για τα Χριστούγεννα του 2023 έχουν όσοι ζουν σε όρια ακραίας φτώχειας.
 

Κατηγορίες ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας):

1. Πολύτεκνη μονογονεϊκή οικογένεια.
2. Μονογονεϊκή οικογένεια με 1-3 προστατευόμενα μέλη. 3. Πολύτεκνες οικογένειες με 4 μέλη και άνω.
4. Οικογένεια τριτέκνων (ζευγάρι με 3 προστατευόμενη μέλη).
5. Οικογένεια που έχει μέχρι και 2 προστατευόμενα μέλη.
6. Μεμονωμένο άτομο.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα του Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τα οποία οι Κοινωνικές Υπηρεσίες θα εκδώσουν δελτίο καταγεγραμμένων ωφελούμενων και θα το υποβάλλουν στο Δήμο, ώστε να καθοριστούν οι διατακτικές (ποσότητα ανά κατηγορία), με βάση την απόφαση του Δημάρχου, ορίζονται τα κάτωθι:


1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας
2. Δελτίο ανεργίας (θα ληφθεί υπόψη εφόσον προσκομιστεί κατά προτεραιότητα)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα εκδοθεί από το Δήμο Χαλκηδόνος)
4. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ αναπηρίας σε ισχύ
5. Εκκαθαριστικό ή Υ.Δ. με το ΑΦΜ όταν δεν απαιτείται να κάνει φορολογική δήλωση
6. Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Ε1 (όπου απαιτείται)
7. Δικαιολογητικό στοιχείο που δηλώνει ότι η οικογένεια είναι μονογονεϊκή
8. Αίτηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 13/12/2023 στις κατά τόπου Υπηρεσίες:
 

-Χαλκηδόνα (Βασιλική Τσακίρη, Μαρία Γιακουμάκη) 2391023108, 2391023598
Ώρες: 09:00-13:00

-Κουφάλια (Κυριακή Παπαστογιαννίδου) 2391051293
Ώρες: 10:00-14:00
-Άγιος Αθανάσιος (Δέσποινα Βασιλάκογλου)- Έπειτα από συνεννόηση στα τηλέφωνα: 2313300164, 6986747866
Ώρες: 8:00-14:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου