Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 6.30 μ.μ. συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χαλκηδόνος κεκλεισμένων των θυρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2020 

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική συνεδρίαση(άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018), την Παρασκευή 25/9/2020και ώρα 6:30 μ.μ.στην αίθουσασυνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1οόροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) για δημόσια συζήτηση,στα παρακάτω θέματα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 55/11-3-2020), της υπ ́αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, καθώς και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),οι οποίες έχουν ληφθεί λόγω των κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. 

Λόγω των ανωτέρω περιοριστικών μέτρων παρακαλούνται, οι πρόεδροιτων συμβουλίωντων κοινοτήτων του δήμου και οι εκπρόσωποιτων τοπικών οργανώσεωντων πολιτικών κομμάτων, όπως καταθέσουν τις προτάσεις τους, εγγράφως, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της επιτροπής 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021Δήμου Χαλκηδόνος. 

2.Διαμόρφωση προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021Δήμου Χαλκηδόνος. 

Ο Πρόεδρος Ταχτατζόγλου Γαβριήλ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα , δηλαδή την Δευτέρα 28/9/2020και ώρα 6:30 μ.μ., σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.3 του Ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε από τοάρθρο 78 του Ν.4555/18.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου