Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Δήμος Χαλκηδόνος: Ο Δήμος μας γνωρίζει άραγε πως ο ΦΟΔΣΑ Κ.Μ δεν θα δεχτεί κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Γράφει ο Μηνάς Μηντζιαρίδης

Ο Δήμος μας γνωρίζει άραγε πως ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα δεχτεί κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και οι Δήμοι της ΠΕ Θεσσαλονίκης πρέπει να μεριμνήσουν για την εναλλακτική αξιοποίηση των δέντρων μετά την εορταστική περίοδο;

‌Γνωρίζει άραγε πως πρέπει να γίνει συλλογή των δέντρων, ώστε αυτά να μην μένουν για μέρες δίπλα στους κάδους;

‌Γνωρίζει άραγε πως τα δέντρα θα πρέπει να θρυμματιστούν από τους ΟΤΑ, με συνέργειες είτε μεταξύ τους, είτε με το ΦΟΔΣΑ, είτε με κατάλληλους αναδόχους;

‌Γνωρίζει άραγε πως η διάθεση των θρυμματισμένων υπολειμμάτων θα γίνεται ως εδαφοβελτιωτικό σε δασικές περιοχές, κατά κύριο λόγο αναδασωτέες, σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού, τα οποία θα υποδείξουν τις περιοχές.

‌Γνωρίζει άραγε ότι τα θρυμματισμένα υπολείμματα μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης και σε άλλες χρήσεις, όπως παραγωγή peletts, βιοκαυσίμων, δευτερογενών υλικών πχ. μοριοσανίδων, κλπ. από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις;

Μηνάς Μηντζιαρίδης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλκηδόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου