Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Πεντακόσιες νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου προκηρύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πεντακόσιες νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου προκηρύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προτεραιότητα, βάσει νόμου, στις άδειες θα έχουν οι άνεργοι, ενώ σημαντικό ποσοστό θα λάβουν και τα άτομα με αναπηρία, οι πολύτεκνοι και οι «ευάλωτες» πληθυσμιακές ομάδες.

Συγκεκριμένα μέσω της σχετικής πρόσκλησης ανακοινώνεται η χορήγηση 500 νέων αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η κατανομή των οποίων ανά κατηγορία είναι η κάτωθι:

  • Διακόσιες (200) άδειες για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και άνθη.
  • Εκατόν Πενήντα (150) άδειες για πώληση βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού, υπόδησης, χαρτικών-ειδών παντοπωλείου κτλ.
  • Εκατόν Πενήντα (150) άδειες για καντίνες.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Θεοφάνη Παπά, άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται όλοι όσοι είναι άνεργοι και δεν κατέχουν οι ίδιοι, ο ή η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείταικατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Μέχρι ποσοστό 12%, σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και σε τυφλούς.
  • Μέχρι ποσοστό 15%, σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε τρίτεκνους.
  • Μέχρι ποσοστό 5%, σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82).
  • Μέχρι ποσοστό 5% σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές καιπολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
  • Μέχρι ποσοστό 5%, σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.
  • Μέχρι ποσοστό 7%, σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
  • Μέχρι ποσοστό 5%, σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, πρώτα εξαντλούνται οι άδειες για τις παραπάνω κατηγορίες «ευπαθών» πληθυσμιακών ομάδων και τις εναπομείνασες διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ όσων έχουν υποβάλει αίτηση (παρ. 2, άρθ. 22, Ν. 4264/2014 – ΦΕΚ 118/Α’/25-05-2014).

Εφόσον οι δικαιούχοι των «ευπαθών» ομάδων είναι περισσότεροι από τα προβλεπόμενα ποσοστά των αδειών, τότε διενεργείται πρώτα μεταξύ τους κλήρωση ανά κατηγορία. Όσοι δεν πάρουν άδεια μπαίνουν στη γενική δημόσια κλήρωση με όσους ενδιαφερόμενους έχουν υποβάλει αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κατά τόπους Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2015 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pkm.gov.gr («Ενημέρωση»→ «Προκηρύξεις») και ταυτόχρονα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Πηγή: seleo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου