Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Δήμος Χαλκηδόνος: προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων στο 3/θέσιο Ειδικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει πως μετά από ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, προέκυψε, μεταξύ δεκαέξι (16) συμμετεχουσών εταιρειών, ο προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων και των δρόμων πρόσβασης στο 3/θέσιο Ειδικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, προϋπολογισμού ύψους 300.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε, πως στις 15/10/2016 έχει γίνει η Διοικητική παραλαβή του Ειδικού Σχολείου, ενώ παράλληλα ο Δήμος Χαλκηδόνος με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1046, από 25/01/2017 έγγραφό του προς τον Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θες/νίκης, το οποίο κοινοποιήθηκε στις Κτιριακές Υποδομές, ζητά τον ορισμό Διευθυντή στο σχολείο, καθώς και την άμεση έναρξη όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη στελέχωσή του με εκπαιδευτικούς, ώστε αυτό να είναι σε θέση να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2017, δηλαδή κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018.

Κατόπιν των παραπάνω, ο Δήμος Χαλκηδόνος, ολοκληρώνοντας τις αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα ξεκινήσει άμεσα την εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να λειτουργήσει όσο το δυνατόν συντομότερα το Ειδικό σχολείο. Ένα έργο μείζονος σημασίας, τόσο για το Δήμο μας, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Δυτ. Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της προσπάθειας εξάλειψης του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

 Γραφείο Τύπου Δήμου Χαλκηδόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου