Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Αύριο Τετάρτη 21/6/2017 και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2017

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τετάρτη 21/6/2017 και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 του Δήμου.
2. Ορισμός μελών και σύσταση της Τετραμελούς επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2017.
3. Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
4. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή εξόδων μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλκηδόνος στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE , με στόχο “Βέλτιστες πρακτικές (best practices) διαχείρισης και ανάδειξης πολιτιστικής , φυσικής, ιστορικής κληρονομιάς”.
6. Έγκριση προμήθειας διαφημιστικού υλικού και ψήφιση πίστωσης ποσού 148,80 €.
7. Εισήγηση Διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.
8. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1432 ακινήτου στην Τ.Κ. Χαλκηδόνας
9. Έγκριση περί απευθείας ανάθεσης της προμήθεια ειδών σίτισης των τμημάτων 5,7,14,15 και 16.
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την λύση μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ Ξηροχωρίου απο τον ΟΤΕ A.E.
11. Έγκριση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
13. Έγκριση εκτέλεσης του έργου : «Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών Διονυσίου Σολωμού και Κων. Καραμανλή στην περιοχή επέκτασης Κουφαλίων»
14. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2: "Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ.Χαλκηδόνας - Αδένδρου" της πράξης με MIS 5003925
15. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο : "Συντήρηση οδικού δικτύου του Δ. Χαλκηδόνος" Αρ.Μελ.25/2014.
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2014» αρ.μελ. 16/2014
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εργασίες συντήρησης σχολικών κτηρίων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2014» αρ.μελ. 24/2014
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων έτους 2015» αρ.μελ. 29/2015
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου :«Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος.» (Αρ. Μελ. 01 / 2013)
20. Έγκριση Χωροθέτησης και διάθεσης νόμιμων θέσεων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους αποκλειστικά για τη γενική χρήση από ΑΜΕΑ.
21. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί της ανανέωσης -τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας "Μονάδα παραγωγής με απλή ανάμειξη, συσκευασία και αποθήκευση αγροχημικών λιπασμάτων με την επωνυμία ΛΗΔΡΑ ΕΠΕ" η οποία είναι εγκατεστημένη στο αριθ. 837 αγροτεμάχιο στο 22ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν.Χαλκηδόνας, Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος.
22. Μίσθωση αγροτεμαχίου και αποθηκευτικού χώρου στην ΔΕ Αγίου Αθανασίου.

Ο Πρόεδρος 
Κοσκινάς Ευρυσθένης 

Εισηγητές: 
Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης : 5ο 
Αντιδήμαρχος κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής : 1ο έως 4ο και 6ο έως 11ο 
Αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης : 12ο έως και 21ο. 
Αντιδήμαρχος κ. Μωϋσίδης Βλαδίμηρος : 22ο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου