Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Επιχορήγηση των Δήμων για καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Αριθμ. 1714/75275 – ΦΕΚ B 1489 – 16.07.2015
Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των ελάχιστων όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν και του ελάχιστου εξοπλισμού που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού), που διατίθενται στους εθελοντές κτηνιάτρους για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαδικασίας παραχώρησης τους.

1. Εθελοντής κτηνίατρος, για το σκοπό της παρούσας, νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να ασκεί το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του κτηνιάτρου και προσφέρει εθελοντική εργασία, δηλαδή μη αμειβόμενη, μη κερδοσκοπική και με ελευθερία βούλησης .

2. Αρμόδια αρχή παραχώρησης είναι ο ΟΤΑ α ή β βαθμού που διαθέτει σε εθελοντή κτηνίατρο χώρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου